Darbības programmas

Darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" (ESF) un tās papildinājums

Dokuments

Datums

1.darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" (ESF)

1.darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" (ESF) (EN)

Eiropas Komisijas 17.12.2007. lēmums par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apstiprināšanu

Eiropas Komisijas 30.11.2006. vēstule Nr.18795 "Par darbības programmas attiecināmības sākuma datumu"

06.10.2011.

06.10.2011.

19.12.2007.

11.12.2006.

Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājums

Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma kopsavilkums

05.09.2014.

31.01.2007.

Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas" (ERAF) un tās papildinājums

Dokuments

Datums

2.darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas" (ERAF) (Nacionālajā līmenī apstiprināta, saskaņota ar EK (16.12.2013.)) - konsolidētā versija

Konsolidētā versija (EN)

11.04.2014.

Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājums

Dokuments

04.04.2016.

Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma kopsavilkums

30.11.2007.

Darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi" (KF un ERAF) un tās papildinājums

Dokuments

Datums

3.darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi"


3.darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi" (EN)

26.09.2013.

Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājums

Dokuments

06.11.2015.

Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma kopsavilkums

19.05.2008.