Komercdarbības atbalsts

Komercdarbības atbalsts ES fondu projektos

N.p.k.

Dokumenti

Datums

1.7.

Informācija par komercdarbības atbalsta uzraudzības pasākumiem iekļauta arī  metodikas "Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. - 2013.gada plānošanas periodā" sadaļā "Komercdarbības atbalsta prasību ievērošanas pārbaude".

(skat. metodiku sadaļā "Horizontālās prioritātes, sistēma, uzraudzība")

-

1.8.

Skaidrojums par telpu, kas ir atjaunotās par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, izmantošanas iespējām

15.11.2013.

Informācijai:
Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātes, kurās ir komercdarbības atbalsts
Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" aktivitātes, kurās ir komercdarbības atbalsts
Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes, kurās ir komercdarbības atbalsts