Erasmus +

Erasmus+ ir ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā.

Tās aptuvenais budžets ir 26,2 miljardi eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu (2014.–2020. g.) finansējums ir gandrīz divkāršojies.

2021.–2027. g. programma ir īpaši orientēta uz sociālo iekļautību, zaļo un digitālo pārkārtošanos, jauniešu dalības veicināšanu demokrātijā.

Programmas vispārējais mērķis ir mūžizglītības veidā atbalstīt cilvēku izglītības, profesionālo un personisko attīstību izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Eiropā un ārpus tās, tādējādi veicinot ilgtspējīgu izaugsmi, darbvietu kvalitāti un sociālo kohēziju, kā arī sekmējot inovāciju un stiprinot Eiropas identitāti un aktīvu pilsoniskumu.

“Erasmus+” piedāvā mobilitāti un sadarbības iespējas šādās jomās:

  • augstākā izglītība;

  • profesionālā izglītība un apmācība;

  • skolu izglītība (tostarp pirmsskolas izglītība un aprūpe);

  • pieaugušo izglītība;

  • jaunatne;

  • sports.

Uzzini vairāk par programmu šeit.