Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas granti

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu logo

EEZ un Norvēģijas granti ir finansiālais atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis).

Grantiem ir divi mērķi:

  1. Veicināt vienlīdzīgāku Eiropu gan sociāli, gan ekonomiski;

  2. Stiprināt attiecības starp Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un 15 Eiropas saņēmējvalstīm – Bulgāriju, Horvātiju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovākiju, Slovēniju.

Latvija

Grantu projektu īstenošana norisināsies līdz 2024. gada 30.aprīlim. Latvijai pieejamais grants ir 102,1 miljoni eiro.

Finanšu ministrija

Finanšu ministrija ir EEZ un Norvēģijas grantu vadošā iestāde. Tās uzdevums ir nodrošina EEZ un Norvēģijas grantu mērķu sasniegšanu Latvijā, donorvalstu apstiprināto programmu vispārēju pārvaldību un uzraudzību.

Vairāk par grantiem, projektu konkursiem un ieviestajiem projektiem uzzini šeit: www.eeagrants.lvwww.norwaygrants.lv