Plānotās atlases

Šajā mājaslapas sadaļā iespējams atrast informāciju par plānotajām projektu atlasēm un to indikatīvo laika grafiku, izvēloties atlases veidu un prioritāro virzienu.