Ieviešanas plāni un to izpilde

Mūsu mērķi ir :

  • ES fondu finansējumu izmantošana pilnā apmērā, izpildot Programmā noteiktās saistības par minimālajiem EK pieprasāmajiem maksājumu mērķiem (N+3 nosacījums);

  • Pakāpeniska un savlaicīga ES fondu līdzekļu ieplūšana Latvijas tautsaimniecībā;

  • Piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzība un izpilde prognozētajā apmērā.

Projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde