Atveseļošanas fonds

AF statusa tabula - testa versija (atvērsies jaunā lapā)

Dati par Atveseļošanas fonda projektu līgumiem (uz 2024. gada 7. maiju )

AF investīciju projektu progress uz 2024. gada 1. maijam un pieauguma salīdzinājums pret datiem uz 2023. gada 4. septembri

2023. gada atskaites punktu/ mērķu izpilde pret Atveseļošanas fonda plānā noteikto izpildes termiņu dalījumā pa jomām (uz 2024.gada 07. maiju)

2024. gada atskaites punktu/ mērķu izpilde pret Atveseļošanas fonda plānā noteikto izpildes termiņu dalījumā pa jomām (uz 2024.gada 07. maiju)

2024. gada Atveseļošanas fonda aktualitātes (uz 2024.gada 05. maiju)