Ieviešana

ES fondu ieviešana ietver vairākus procesus:

  • Nepieciešamo plānošanas dokumentu sagatavošana, saskaņošana un apstiprināšana;

  • ES fondu vadības sistēmas izveide;

  • ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde, projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana, projektu īstenošana, kontrole, revīzija, uzraudzība un izvērtēšana.