Normatīvie akti un dokumenti

Šeit jūs varat atrast regulas, Ministru kabineta (MK) noteikumus, vadlīnijas un skaidrojumus, kas attiecās uz Atveseļošanas fondu, kā arī 2014-2020. un 2021-2027. gadu plānošanas periodiem.