Izvērtējumi

Visu valsts pasūtīto pētījumu publikāciju datu bāze (uztur Pārresoru koordinācijas centrs)

ES dalībvalstu veikto izvērtējumu datubāze (uztur Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts)

Ņemot vērā 2014. – 2020.gada plānošanas perioda noslēgumu, šobrīd aktuālākais izvērtēšanas jomā ir šo ieguldījumu noslēguma jeb ex-post izvērtēšana katrā no deviņiem prioritārajiem virzieniem.

Šajā sadaļā vadošās iestādes pasūtītie izvērtējumi sagrupēti ņemot vērā periodu, kurā tikuši veikti ES fondu ieguldījumi (skat. kreisajā pusē).