2014. - 2020. gada plānošanas periods

Nr.

Temats

Autors

Publicēts

1.

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2022. gadā

Anotācija

Prezentācija

SIA "Latvijas Fakti"

16.12.2022.

2.

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2021. gadā

Anotācija

Prezentācija

SIA "Latvijas Fakti"

17.12.2021.

3.

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2020. gadā

Anotācija

Prezentācija

SIA "Latvijas Fakti"

17.12.2020.

4.

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2019. gadā

Anotācija

Prezentācija

SIA "Latvijas Fakti"

12.12.2019.

5.

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2018. gadā

Anotācija

SIA "Latvijas Fakti"

12.12.2018.

6.

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2017. gadā

Anotācija

SIA "Latvijas Fakti"

12.12.2017.

7.

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2016. gadā

Anotācija

SIA "Latvijas Fakti"

12.12.2016.

Nr.

Temats

Autors

Publicēts

1.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015. - 2023. gadam ieviešanas efektivitātes vidusposma (mid-term) izvērtējums

Anotācija

Prezentācija

SIA "SAFAGE Baltija"

21.05.2020.

2.

Tiešsaistē esošās ES fondu informācijas satura un www.esfondi.lv pārlūkošanas statistikas analīze

Prezentācija

SIA “Cube Aģentūra”

14.12.2018.

3.

Tirgus nepilnību analīze. Finansējuma pieejamības ex-ante novērtējums.

EM

31.03.2015.

4.

Atskaite par apmācībām risku vadībā Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda ietvaros
(Apmācību veikšanas laiks 16.09.2014.-05.11.2014.)

SIA "KPMG Baltics"

27.11.2014.