2021. - 2027. gada plānošanas periods

Plānošanas perioda izvērtējumi
N.p.k.
Nosaukums, dokuments
Izpildītājs
Izstrādes laiks

1.

ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda finanšu instrumentu sākotnējais (tirgus nepilnību) novērtējums

Kopsavilkums

SIA "CSE COE"

2019. gada decembris – 2020. gada oktobris

2.

Vienkāršoto izmaksu piemērošanas iespējas 2021.-2027. gada ES fondu plānošanas periodā

Kopsavilkums

Personu apvienības “KPMG Baltics AS un SIA “Oxford Research Baltics””

2021. gada augusts – 2022. gada decembris