2004. - 2006. gada plānošanas periods

2004. - 2006. gada plānošanas periods

Nr.

Temats

Autors

Publicēts

1.

Sabiedrības informētība par ES struktūrfondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 08.12.2007. līdz 20.12.2007.)

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs "SKDS"

01.02.2008.

2.

Sabiedrības informētība par ES struktūrfondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 10.11.2006. līdz 20.11.2006.)

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs "SKDS"

11.01.2007.

3.

Sabiedrības informētība par ES struktūrfondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 14.10.2005. līdz 25.10.2005.)

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs "SKDS"

22.11.2005.

4.

Sabiedrības informētība par ES struktūrfondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 04.12.2004. līdz 18.12.2004.)

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs "SKDS"

26.01.2005.

Citi pētījumi un izvērtējumi

Nr.

Temats

Autors

Publicēts

1.

Pašvaldību pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu apgūšanā un nākotnes investīciju virzienu apzināšana

SIA "Baltijas Konsultācijas"
AS "SEB Latvijas Unibanka"

10.07.2006.