2007. - 2013. gada plānošanas periods

2007. - 2013. gada plānošanas ietvaros Latvija īstenoja visus plānotos kohēzijas politikas mērķus trīs darbības programmu ietvaros - “Cilvēkresursi un nodarbinātība”, “Uzņēmējdarbība un inovācijas” un “Infrastruktūra un pakalpojumi” - un saņēma valsts budžeta ieņēmumos kopā 4,53 mljrd. eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālo fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF).

Projektu meklētājs 2007. - 2013. gada plānošanas periodam atrodams šeit.

ES struktūrfondu un KF vadības informācijas sistēmā (VIS) tiek uzkrāta informācija par 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodu finansētiem projektiem un migrēta informācija par 2004.-2006.gada ES struktūrfondu un KF finansētiem projektiem, nodrošinot vienotu datu avotu ES fondu līdzfinansētu projektu uzskaitē un uzraudzībā.

VIS lietotājiem iespējams pieslēgties sistēmai izmantojot jebkuru web pārlūkprogrammu saitē šeit, ievadot savu lietotājvārdu un paroli.