Finanšu rādītāji

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu rezultāti darbības programmu dalījumā (ES fondu daļa) 

DP*
ES fondu finansējums, EUR
Deklarējamie izdevumi, EUR (%)
Saņemtie maksājumi no EK**, EUR (%)

1.DP (ESF***)

583 103 717

746 340 472 (127.9%)

583 103 717 (100%)

2.DP (ERAF****)

696 281 634

1 307 934 510 (187.8% )

696 281 634 (100%)

3.DP (ERAF****)

1 711 285 730

2 057 524 299 (120.2%)

1 711 285 730 (100%)

3.DP(KF*****)

1 539 776 553

1 997 961 846 (129.7%)

1 539 776 553 (100%)

Kopā

4 530 447 634

6 109 761 127 (134.8%)

4 530 447 634 (100%)

Grafisks attēlojums ES fondu dalījumā

* ES fondu darbības programma

** Avansu, starpposmu, noslēguma maksājumu summa

*** Eiropas Sociālais fonds

**** Eiropas Reģionālās attīstības fonds

***** Kohēzijas fonds