Perioda slēgšana

Noslēguma ziņojumi

Detalizēti par katras darbības programmas sasniegtajiem mērķiem informācija pieejama noslēguma ziņojumos.

DP
Dokumenti

1DP "CILVĒKRESURSI UN NODARBINĀTĪBA"

Ziņojums

Pielikumi

Kopsavilkums (LV)

Kopsavilkums (EN)

Eiropas Komisijas atzinums

2DP "UZŅĒMĒJDARBĪBA UN INOVĀCIJAS"

Ziņojums

Pielikumi

Kopsavilkums (LV)

Kopsavilkums (EN)

Eiropas Komisijas atzinums

3DP "INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI"

Ziņojums

Pielikumi

Kopsavilkums (LV)

Kopsavilkums (EN)

Eiropas Komisijas atzinums

ES fondu vadošās iestādes skaidrojumi
Dokumenti
Sagatavošanas datums

Tabula par ES fondu aktivitāšu/ apakšaktivitāšu pēcuzraudzības periodu

-

Atbildes uz atbildīgo un sadarbības iestāžu jautājumiem

01.06.2015.

Atbildes uz atbildīgo un sadarbības iestāžu jautājumiem 

22.07.2016.

Atbildes uz atbildīgo un sadarbības iestāžu jautājumiem Papildināts 14. un 15. punkts  

06.12.2016.

Skaidrojumi par 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību 

Jautājumi-atbildes saistībā ar 18.10.2018. VI skaidrojumiem par 2007. - 2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzību

18.10.2018.

05.02.2019.

Skaidrojumi par 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību 

18.10.2018.

Jautājumi-atbildes saistībā ar 18.10.2018. VI skaidrojumiem par 2007. - 2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzību

05.02.2019.

EK pamatnostādnes un skaidrojumi

Pamatnostādnes par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda (2007.–2013. gada periodam)

Vadlīnijas (EN)

EK lēmums

Prezentācija

Jautājumi un atbildes 1

Jautājumi un atbildes 2

Jautājumi un atbildes 3

Atbilžu apkopojums

EK skaidrojumi par apturētiem projektiem saistībā ar tiesvedību vai administratīvo pārsūdzību

EK skaidrojums par neatgūstamajām summām

EK skaidrojums par nefunkcionējošo projektu pabeigšanu