Finanšu instrumenti

2007.-2013.gadu plānošanas periodā atbalsts finanšu instrumentu veidā tika sniegts piecās aktivitātēs/apakšaktivitātēs:

  1. “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”;

  2. “Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”;

  3. “Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”;

  4. “Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”;

  5. “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” noslēdzās 2016.gada 31.oktobrī. Darbības programmas noslēguma ziņojums iesniegts Eiropas Komisijai 2017.gada 30.martā.

Papildus informācija par 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitātēm, kas tika ieviestas finanšu instrumentu veidā, pieejama ALTUM tīmekļa vietnē.