Kohēzijas fonda finansējuma sadalījums

Sektors (%)

Gads

Kopējais Kohēzijas fonda finansējums (EUR)

Finansējums apstiprinātajiem ISPA projektiem (EUR)

Finansējums Kohēzijas fonda projektiem (EUR)

Transporta sektoram (50%)

2004-2006

257 933 331

76 447 053

181 486 278

Vides sektoram (50%)

2004-2006

257 933 331

38 864 826

219 068 505

Kopējais ISPA un Kohēzijas fonda finansējums vides un transporta sektoram

Gads

Kopējais ISPA un Kohēzijas fonda finansējums (EUR)

2000 - 2004 (ISPA)

194 900 872

2004 - 2006

515 866 662

Kopā (2000 - 2006)

710 767 534

Kohēzijas projektu meklētājs - pieejams šeit.