Uzraudzības komiteja

ES fondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas funkcijas nodrošina Finanšu ministrija. Uzraudzības komiteja ir lielākais un svarīgākais forums Latvijā, kurā tiek izskatīti būtiskākie jautājumi un pieņemti lēmumi, kas saistīti ar ES fondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, uzraudzību, vadības sistēmu un stratēģiju.

Uzraudzības komiteju vada vadošās iestādes vadītājs un tās sastāvā ir iekļauti pārstāvji no vadošās iestādes, atbildīgajām iestādēm, sadarbības iestādes, revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes, kā arī  no biedrībām un nodibinājumiem.

UZRAUDZĪBAS KOMITEJAS (UK) UN APAKŠKOMITEJU (AK) SĒŽU INDIKATĪVAIS LAIKA GRAFIKS 2024.GADAM

PLĀNOTAIS DATUMS, LAIKS, VIETA

NOTIKUMS

PLĀNOŠANAS PERIODS

25.04.2024.

9.00 - 14.00 MS teams

1AK un 4AK sēdes

2021.-2027.

30.05.2024.

10.30 - 12.00 MS teams

Apvienotās 1AK un 6AK sēdes

2021.-2027.

20.06.2024.

9.00 - 14.00 MS teams

1AK, 2AK, 4AK sēdes

2021.-2027.

25.07.2024.

MS teams

AK sēde (materiālu iesniegšana līdz 19.06.2024.) 

2021.-2027.

29.08.2024.

MS teams

AK sēde (materiālu iesniegšana līdz 25.07.2024.) 

2021.-2027.

26.09.2024.

MS teams

AK sēde (materiālu iesniegšana līdz 22.08.2024.) 

2021.-2027.

31.10.2024.

MS teams

AK sēde (materiālu iesniegšana līdz 26.09.2024.) 

2021.-2027.

28.11.2024.

MS teams

AK sēde (materiālu iesniegšana līdz 23.10.2024.) 

2021.-2027.

19.12.2024.

MS teams

AK sēde (materiālu iesniegšana līdz 13.11.2024.) 

2021.-2027.

2024.g. 2. pusgads (datums tiks precizēts) (klātienē)

UK sēde

2021.-2027.

2021.-2027. plānošanas periodā Uzraudzības komitejai ir izveidotas sešas apakškomitejas (AK):
  • 1. politikas mērķa “Viedāka Eiropa” apakškomiteja (1AK)

  • 2. politikas mērķa “Zaļāka Eiropa” apakškomiteja (2AK)

  • 3. politikas mērķa “Savienotāka Eiropa” apakškomiteja (3AK)

  • 4. politikas mērķa “Sociālāka Eiropa” apakškomiteja (4AK)

  • 5. politikas mērķa “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa” apakškomiteja (5AK)

  • 6. politikas mērķa “Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīcijas” apakškomiteja (6AK)

Uzraudzības komiteja noteiktos pienākumus un funkcijas veic atbilstoši: