Apakškomitejas (atbilstoši prioritārajiem virzieniem)