8. Izglītības, prasmju un mūžizglītības prioritārā virziena apakškomiteja