6. Ilgtspējīgas transporta sistēmas prioritārā virziena apakškomiteja