5. Politikas mērķa “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa” apakškomiteja