INTERREG

Attēls: Interreg programmas logo, teksts

Interreg ir Eiropas teritoriālās sadarbības programmas, kas sniedz iespēju Latvijas partneriem sadarboties pāri robežām gan ar tiešajām Eiropas Savienības kaimiņvalstīm, gan partnervalstīm visā Eiropā.

Interreg mērķis ir risināt kopējus izaicinājumus tūrisma, kultūras, inovāciju, uzņēmējdarbības, vides, izglītības, nodarbinātības, sociālajā un citās jomās.

2021.–2027. gada ES fondu investīcijām izvirzītie pieci Kohēzijas politikas mērķi attiecas arī uz Interreg programmām.  Papildus Interreg regulā (ES 2021/1059) ir noteikti divi Interreg konkrētie mērķi – “Labāka sadarbības pārvaldība” un “Drošāka un aizsargātāka Eiropa”.

Interreg tiek finansēts no ERAF līdzekļiem, lai atbalstītu harmonisku dažāda līmeņa attīstību ES teritorijā. Ārējās Interreg programmas papildus ERAF tiek līdzfinansētas arī no Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (KASSI) līdzekļiem. Kopumā Interreg tiek īstenots  trīs sadarbības programmu veidā, aptverot visas ES dalībvalstis un tās kaimiņvalstis:  

  1. pārrobežu sadarbība;

  2. transnacionālā sadarbība;

  3. starpreģionu sadarbība visām Eiropas valstīm. 

Interreg atbildīgā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vairāk par katru no programmām iespējams uzzināt šeit:

Interreg programmu Latvijā kontaktinformācija pieejama šeit.