Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Logo: ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda logo ansamblis, kopā ar 2027 Nacionālās attīstības plānu

Mērķis ir izlīdzināt reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

 • biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos;

 • vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai;

 • izpētei un tehnoloģiju attīstībai;

 • vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai;

 • vides aizsardzībai un attīstībai;

 • potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c.

ERAF atbildīgās iestādes:

 • Ekonomikas ministrija;

 • Izglītības un zinātnes ministrija;

 • Zemkopības ministrija;

 • Kultūras ministrija;

 • Labklājības ministrija;

 • Satiksmes ministrija;

 • Veselības ministrija;

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.