Statistika

Sadaļā ir pieejama informācija par ES un valsts maksājumu saņēmējiem, kopsavilkums par Lauku atbalsta dienesta veiktajām izmaksām un infografiku apkopojums par paveikto.

Statistikas rādītāji ir skatāmi grupās – platību maksājumi, lauku bloki, valsts atbalsts, ELFLA, EJZF/ EJZAF, tirgus pasākumi un lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Informācija publiskota šeit, pieejamā saitē: