Eiropas Sociālā fonda + programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam

Logo: ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda logo ansamblis, kopā ar 2027 Nacionālās attīstības plānu

Mērķis ir sniegt pārtikas atbalstu un pamata materiālo palīdzību vistrūcīgākajām personām, kā arī nodrošināt iespēju piedalīties papildpasākumos sociālās atstumtības mazināšanai 2021.—2027. gada plānošanas periodā.

 Programmai ir izvirzītas trīs mērķauditorijas:

  • mājsaimniecība, kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina tās atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam;

  • mājsaimniecība, kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina, ka mājsaimniecība ir nonākusi krīzes situācijā;

  • mājsaimniecībai, kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina tās atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, un tās rīcībā esošie ienākumi uz vienu ekvivalento patērētāju mājsaimniecībā nepārsniedz 411 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā 288 eiro.

 Programmā plānotās darbības ir:

  • pārtikas un pamata materiālās palīdzības iegāde un transportēšana uz partnerorganizāciju uzglabāšanas vietām;

  • pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšana un izdalīšana mērķa grupai, to apvienojot ar papildpasākumu īstenošanu;

  • tehniskās palīdzības darbības.

Programmas vadošā iestāde ir Labklājības minstrija. Plašāka informācija par programmu, tās plāniem un aktualitātēm ir pieejama Labklājības ministrijas mājaslapā šeit.