Ziņojumi

Šajā sadaļā ir pieejami informatīvie ziņojumi Eiropas Komisijai un Latvijas Republikas Ministru kabinetam par ES fondu, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu, kā arī ES fondu ieviešanas un darbības programmu īstenošanas statusu.