2014. - 2020. gada plānošanas periods

Sistēmas apraksts

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) 2014. gada 22. septembra Nr. 1011/2014 3.panta prasībām, vadošā iestāde, sadarbībā ar visām ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītajām institūcijām Latvijā ir sagatavojusi 2014-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda Vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru aprakstu: