2014. - 2020. gada plānošanas periods

Aktuālās progresa datu tabulas

1.Statusa tabula

30.04.2024

2.Maksājumu izpilde

30.04.2024

3.Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāni un izpilde no 2019-2023. gadiem

“POWER BI skatījums

4.Valsts budžeta izpilde

30.04.2024

5.COVID-19 seku mazināšas ieguldījumu progress

31.01.2024

6.Deklarējamo izdevumu prognoze perioda beigās

08.05.2024

7.Finanšu instrumentu investīcijas gala saņēmējos

31.12.2022

8.Rādītāju sasniegtās vērtības (KP VIS operatīvie dati)

09.04.2024.

  1. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekti ar nepabeigtām darbībām līdz 2023. gada beigām.

07.05.2024