Par ES fondiem

Eiropas Savienība (ES) nodrošina finansējumu virknei projektu un programmu. Latvijā ir pieejams Kohēzijas fonds, Eiropas Sociālais fonds Plus, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Taisnīgas pārkārtošanās fonds, Atveseļošanas fonds, kā arī EEZ un Norvēģijas granti un Šveices-Latvijas sadarbības programma. 

ES fondu finansējuma galvenais mērķis ir uzlabot Eiropas reģionu un pilsētu konkurētspēju, veicinot izaugsmi un radot jaunas darbavietas.

ES līderu sanāksmē 2020. gada jūlijā panāktā vienošanās paredz, ka kopumā Latvijas ekonomikas attīstībai nākamo septiņu gadu laikā būs pieejami apmēram 10,5 miljardi eiro.