Par ES fondiem

Līdztekus ekonomisko atšķirību mazināšanai starp ES reģioniem, Eiropai ir nācies saskarties ar tādiem izaicinājumiem kā klimatu mērķu sasniegšana, digitālā pāreja un Covid-19 pandēmijas radītās sekas.

2022. gadā ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā ģeopolitiskā situācija ir radījusi jaunus un sarežģītus ekonomiskos un sociālos izaicinājumus - migrācijas krīze, enerģētikas krīze, Eiropas neatkarības no Krievijas energoresursu importa panākšana, cenu pieaugums, sastrēgums piegādes ķēdēs un trūkstošais darbaspēks, ietekmējot kohēzijas politikas pasākumus. Šie izaicinājumi pieprasa operatīvus risinājumus un kohēzijas politikas atbalstu.

Reaģējot uz tiem, ES ir nodrošinājusi vēl nepieredzēti apjomīgus ieguldījumus un instrumentus, lai palīdzētu ES dalībvalstīm pārvarēt enerģētikas krīzi un padarīt Eiropu zaļāku un digitālāku. ES līderu sanāksmē 2020. gada jūlijā panāktā vienošanās paredz, ka kopumā Latvijas ekonomikas attīstībai nākamo septiņu gadu laikā būs pieejami apmēram 10,5 miljardi eiro.