Risku pārvaldība

Šajā sadaļā ir publicētas Eiropas Komisijas vadlīnijas risku pārvaldības stratēģijām ES fondu ieviešanas gaitā, kā arī izstrādātie pasākuma plāni un metodiskie norādījumi krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai.