Izvērtējumu ieteikumi

Pamatojoties uz izvērtējumu secinājumiem, tiek izstrādāti stratēģiski svarīgi izvērtējumu ieteikumi. To mērķis ir uzlabot ES fondu investīciju efektīvāku un rezultatīvāku izmantošanu, dot reālu pienesumu ES fondu politikas ieguldījumu plānošanā un normatīvā regulējuma izstrādē.

Ieteikumu ieviešanas plāns tiek papildināts ar katrā ES fondu ieguldījumu noslēguma izvērtējumā izstrādātajiem stratēģiskajiem ieteikumiem, kurus apstiprinājusi attiecīgā ES fondu uzraudzības komitejas apakškomiteja.

Institūcijas, kuras atbildīgas par ieteikumu reālu īstenošanu, aktualizē ieteikumu ieviešanas plānu, līdzko ir progress konkrēta ieteikuma ieviešanā.

Finanšu ministrija reizi gadā iesniedz izskatīšanai un apstiprināšanai ES fondu uzraudzības komitejā informāciju par kopējo Izvērtējumu ieteikumu plāna īstenošanas gaitu, sasniegto progresu un problemātiku.