2007. - 2013. gada plānošanas periods

2007.-2013. gada plānošanas periods

Nr.

Temats

Autors

Publicēts

1.

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 06.11.2015. līdz 17.11.2015.)

SIA "Latvijas Fakti"

18.12.2015.

2.

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā

(Aptaujas veikšanas laiks no 07.11.2014. līdz 17.11.2014.)

SIA "Latvijas Fakti"

11.12.2014.

3.

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā

(Aptaujas veikšanas laiks no 08.11.2013. līdz 18.11.2013.)

SIA "Latvijas Fakti"

07.01.2014.

4.

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā

(Aptaujas veikšanas laiks no 10.11.2012. līdz 22.11.2012.)

SIA "Latvijas Fakti"

11.12.2012.

5.

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā

(Aptaujas veikšanas laiks no 25.11.2011. līdz 05.12.2011.)

SIA "Latvijas Fakti"

20.12.2011.

6.

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā

(Aptaujas veikšanas laiks no 08.02.2010. līdz 18.02.2010.)

SIA "Latvijas Fakti"

25.03.2010.

7.

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā

(Aptaujas veikšanas laiks no 05.12.2008. līdz 17.12.2008.)

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs "SKDS"

20.01.2009.

Nr.

Temats

Autors

Publicēts

1.

Eiropas Savienības fondu komunikācijas pasākumu noslēguma (ex-post) izvērtējums saskaņā ar Valsts stratēģisko ietvardokumentu 2007. – 2013.gada periodam

Anotācija

SAFEGE Baltija

07.12.2015.

2.

2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) komunikācijas pasākumu izvērtējums

SAFEGE Baltija

30.11.2011.

3.

Problēmjautājumi, kas saistīti ar publisko iepirkumu procedūru ES fondu finansētajos projektos

Zvērinātu advokātu birojs "Kronbergs & Čukste" 

09.2011.

4.

Centralizētais Eiropas Savienības fondu (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs "SKDS"

12.04.2011.

5.

Centralizētais Eiropas Savienības fondu (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums

SIA "Latvijas Fakti"

15.12.2009.