Profesionāļiem

Šī tīmekļvietnes sadaļa ir paredzēta specifiskākai informācijas iegūšanai par Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, izvērtējumu un revīziju.

Profesionāļu sadaļā tiek iekļauti ziņojumi par ES fondu darbību, kā arī specifisko atbalsta mērķu pasākumu laika grafiki. Līdztekus ir atrodami plānošanas dokumenti, projektu iesniegumu atlases un to apstiprināšana, kā arī informācija par projektu īstenošanu, kontroli, revīziju, uzraudzību un izvērtēšanu.