Lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības, lauku attīstības nozare (LAD atlases)

Šajā mājaslapas sadaļā iespējams atrast informāciju par Lauku atbalsta dienesta (LAD) plānotajām projektu atlasēm lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un lauku attīstības nozarēs. Plānotie pasākumi ir sadalīti atbilstoši darbības virzienam un kategorijai.