AER izmantošanas transportā veicināšana

SAM nosaukums

“Veicināt ilgtspējīgu multimodālu mobilitāti, attīstot elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru”

Pasākuma Nr.

2.4.1.1.

Pasākuma nosaukums

Elektrotransportlīdzekļiem paredzēti lieljaudas uzlādes punkti

Kārtas nr.

-

Fonds

KF

ES FONDU finansējums (ieskaitot elastības finansējumu)*

32 100 000

Atbildīgā iestāde

SM

Finansējuma saņēmēji/ Finansējuma saņēmēju veidi

Satiksmes ministrija / Satiksmes ministrijas kapitālsabiedrība

Atlases veids (IPIA / APIA/ Altum finanšu instrumenti)

IPIA

Plānotais atlases uzsākšanas laiks (gads un ceturksnis) 

2025 II

(informācija aktualizēta 10.06.2024).