Sanāksmju protokoli

Šajā tīmkeļvietnes sadaļā ir iespējams izskatīt publiski pieejamos sanāksmju protokolus, kas saistīti ar ES fondu un citu Ārvalstu finanšu instrumentiem, atbildīgo un sadarbības iestāžu sanāksmju, kā arī Iepirkumu pirmspārbaužu darba grupas sanāksmju aktualitātēm.