ES fondu ziņojumi Eiropas Komisijai 2014.-2020.gada plānošanas periodā

Gada ziņojumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanu

Dokumenti

Pārskata periods

Apstiprināts UK

Iesniegts EK

Apstiprināts EK

Ziņojums

Kopsavilkums

Precizētais ziņojums

Izziņa par ziņojumā veiktajiem labojumiem

2022. gads

23.05.2023.

24.05.2023.

-

-

21.07.2023.

26.07.2023.

Ziņojums

Kopsavilkums

2021. gads

27.05.2022.

27.05.2022.

01.07.2022.

Ziņojums

Kopsavilkums

Izziņa par ziņojumā veiktiem labojumiem

2020. gads

14.05.2021.

14.05.2021.

01.09.2021.

Ziņojums

Kopsavilkums

2019. gads

19.05.2020.

20.05.2020.

26.06.2020.

Ziņojums

Kopsavilkums

Izziņa par ziņojumā veiktiem labojumiem

2018. gads

25.06.2019.

28.06.2019.

23.10.2019.

Ziņojums

Kopsavilkums

Izziņa par ziņojumā veiktiem labojumiem

2017. gads

18.05.2018.

21.05.2018.

06.09.2018.

Ziņojums

Kopsavilkums

Izziņa par ziņojumā veiktiem labojumiem

2016. gads

01.06.2017.

22.06.2017.

11.10.2017.

Ziņojums

Ziņojuma pielikumi (ZIP)

Kopsavilkums

2014. un 2015. gads

10.05.2016.

26.05.2016.

13.09.2016.

Stratēģiskie progresa ziņojumi par Partnerības līguma īstenošanu 

Dokuments

Pārskata periods

Iesniegts EK

Apstiprināts EK

Ziņojums

Līdz 31.12.2018.

30.08.2019.

20.09.2019.

Ziņojums

Ex-ante nosacījumu izpilde

Līdz 31.12.2016.

24.08.2017.

14.09.2017.

Ziņojums par jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un jauniešu garantijas īstenošanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros 

Dokuments

Pārskata periods

Iesniegts EK

Apstiprināts EK

Ziņojums

Ziņojuma pielikums

Kopsavilkums

2014. gads

29.05.2015.

08.10.2015.