2021. - 2027. gada plānošanas periods

Risku pārvaldība Eiropas Savienības (ES) fondiem 2021.-2027. gada periodā

N.p.k.

Nosaukums

Sagatavošanas datums

1.

Eiropas Komisijas vadlīnijas krāpšanas riska novērtēšanai un efektīvu un samērīgu

krāpšanas apkarošanas pasākumu ieviešanai

1.pielikums

Riska novērtēšanas rīks

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

16.06.2014.

2.

EK izstrādāta rokasgrāmata „Krāpšana publiskajos iepirkumos – praktisko piemēru un „sarkano karogu” apkopojums" (ENG)

2017. gads

3.

Eiropas Komisijas vadlīnijas par izvairīšanos no interešu konfliktiem un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu

07.04.2021.