Ieviešanas progress

Šajā tīmekļvietnes sadaļā ir iespējams aplūkot ES fondu ieviešanas progresa grafikus. Ir veikta deklarējamo izdevumu analīze, kā arī parādīts Kohēzijas politkas finansējuma ieviešanas statuss pēc aploksnes sadalījuma, detāli prioritārajiem virzieniem vai atbildīgo iestāžu dalījumā.