Revīzijas stratēģija

Revīzijas stratēģija ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas periodam

Revīzijas stratēģija ir Eiropas Komisijas Kopīgo noteikumu regulas Nr. 2021/1060 78. pantā noteiktais Revīzijas iestādes darba plānošanas dokuments, kurā tiek izklāstīta revīzijas metodoloģija, metode darbību izlasei revīzijas mērķiem un revīziju plānošana saistībā ar kārtējo grāmatvedības gadu un diviem nākamajiem grāmatvedības gadiem.

Revīzijas stratēģija ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodam

Eiropas Komisijas Vispārējo nosacījumu regulas Nr.1303/2013 127.panta 4.punktā noteiktais Revīzijas iestādes darba plānošanas dokuments kārtējam grāmatvedības gadam un diviem nākamajiem grāmatvedības gadiem.

Atveseļošanas fonda revīzijas stratēģija attiecas uz vadības un kontroles sistēmu, kura ir izstrādāta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds jeb AF) plāna ieviešanai. (Starpiestāžu lieta: 2021/0164 (NLE))

Revīzijas stratēģija aptver AF plāna īstenošanu periodā no 01.02.2020. līdz 31.12.2026.

Revīzijas stratēģija - Atveseļošanas un noturības mehānisms 2021.-2026.gads (aktualizēta 30.05.2024.)

Revīzijas stratēģija – Atveseļošanas un noturības mehānisms  (16.05.2023 - nav aktuāla)

Revīzijas stratēģija - Atveseļošanas un noturības mehānisms (2021.-2026.gads - nav aktuāla)