Revīzijas stratēģija

Revīzijas stratēģija ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodam

Revīzijas stratēģija ir Eiropas Komisijas Vispārējo nosacījumu regulas Nr.1303/2013 127.panta 4.punktā noteiktais Revīzijas iestādes darba plānošanas dokuments, kurā tiek izklāstīta revīzijas metodoloģija, metode darbību izlasei revīzijas mērķiem un revīziju plānošana saistībā ar kārtējo grāmatvedības gadu un diviem nākamajiem grāmatvedības gadiem.

Atveseļošanas fonda revīzijas stratēģija attiecas uz vadības un kontroles sistēmu, kura ir izstrādāta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds jeb AF) plāna ieviešanai. (Starpiestāžu lieta: 2021/0164 (NLE))

Revīzijas stratēģija aptver AF plāna īstenošanu periodā no 01.02.2020. līdz 31.12.2026.

Revīzijas stratēģija – Atveseļošanas un noturības mehānisms  (aktualizēta 16.05.2023.)

Revīzijas stratēģija - Atveseļošanas un noturības mehānisms (2021.-2026.gads).

Vienotā revīzijas stratēģija ir plānošanas dokuments, kurā norādīti mērķi, darbības jomas un metodika revīzijas iestādes funkciju plānošanai un īstenošanai ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodam. To sagatavo un aktualizē Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments, kurš plāno Vienoto revīzijas stratēģiju tā, lai katru gadu, pamatojoties uz tajā iekļauto auditu un revīziju rezultātiem, Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments varētu sagatavot atzinumu Eiropas Komisijai par ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību un deklarēto izdevumu likumību un attiecināmību.

Vienotā revīzijas stratēģija 2007.-2015.gadam (aktualizēta 11.07.2014.)