2014. - 2020. gada plānošanas perioda kontroles ziņojumi

Gada kontroles ziņojumi 2014.-2020. gada plānošanas periodā

Dokumenti

Periods

Atzinums

Gada kontroles atzinums

01.07.2022. - 30.06.2023.

Atzinums

Gada kontroles atzinums

01.07.2021. - 30.06.2022.

Atzinums

Gada kontroles atzinums

01.07.2020. - 30.06.2021.

Atzinums

Gada kontroles atzinums

01.07.2019. - 30.06.2020.

Atzinums

Gada kontroles atzinums

01.07.2018. - 30.06.2019.

Atzinums (precizētais)

Gada kontroles atzinums (precizētais)

01.07.2017. - 30.06.2018.

Atzinums

Gada kontroles atzinums

01.07.2017. - 30.06.2018.

Atzinums

Gada kontroles atzinums

01.07.2016. - 30.06.2017.

Atzinums un Gada kontroles atzinums

01.07.2015. - 30.06.2016.

Atzinums un Gada kontroles atzinums

01.01.2014. - 30.06.2015