2007. - 2013. gada plānošanas perioda kontroles ziņojumi

Gada kontroles ziņojumi 2007.-2013. gada plānošanas periodā

Dokumenti

Periods

Noslēguma kontroles ziņojums

Atzinums

01.07.2015. – 28.02.2017.

Noslēguma kontroles ziņojums

Atzinums

01.07.2014. - 30.06.2015.

Noslēguma kontroles ziņojums

Atzinums

01.07.2013. - 30.06.2014.

Noslēguma kontroles ziņojums

Atzinums

01.07.2012. - 30.06.2013.

Noslēguma kontroles ziņojums

Atzinums

01.07.2011. - 30.06.2012.

Noslēguma kontroles ziņojums

Atzinums

01.07.2010. - 30.06.2011.

Noslēguma kontroles ziņojums

Atzinumi

01.07.2009. - 30.06.2010.

Noslēguma kontroles ziņojums

Atzinums

01.07.2008. - 30.06.2009.

Noslēguma kontroles ziņojums

Atteikšanās no viedokļa sniegšanas

01.01.2007. - 30.06.2008.