Revīzija

Revīzijas iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments. Tās galvenais uzdevums ir sniegt neatkarīgu un objektīvu atzinumu par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti un deklarēto izdevumu likumību un pareizību. 

Eiropas Savienības fondu revīzijas iestādes misija ir sniegt pārliecību par ES fondu un ieguldījumu efektīvu un mērķtiecīgu apguvi, lai nodrošinātu investīciju ieplūdi Latvijā.

Plašāk par Revīzijas iestādes darbu skatāms Finanšu ministrijas mājaslapā šeit.