LIFE programma

LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā.

Programmas mērķis ir veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un sniedz papildus pievienoto vērtību Eiropas Savienības līmenī.

Vēsturiski Latvijā LIFE programmas sniegto atbalstu visvairāk izmanto tieši nevalstiskās organizācijas, lai realizētu dabas projektus. Tomēr pēdējo gadu laikā ir aktualizējušies arī projekti, kas ļauj finansējumu saņemt privātajiem uzņēmējiem, ļaujot veikt jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviešanu.

Uzzini vairāk par programmu šeit.