Kohēzijas fonds

Logo: ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda logo ansamblis, kopā ar 2027 Nacionālās attīstības plānu

Mērķis ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības. Tas izveidots, lai finansētu liela mēroga infrastruktūras attīstības pasākumus (projektus) vides aizsardzības un transporta jomā. Fonds sniedz finansiālu ieguldījumu projektiem, lai sasniegtu ES noteiktos mērķus vides un transporta jomās, īstenotu ES politikas un sasniegtu direktīvās noteiktās prasības.

KF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

  • vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšanai;

  • ūdenssaimniecības infrastruktūrai un pakalpojumiem;

  • atkritumu apsaimniekošanai;

  • Trans-Eiropas transporta tīkla attīstībai;

  • ilgtspējīga transporta attīstībai;

  • autoceļu, pilsētas transporta, dzelzceļa, ostu un lidostu infrastruktūras attīstībai.

KF atbildīgās iestādes:

  • Ekonomikas ministrija;

  • Satiksmes ministrija;

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.