Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēji

Lauku atbalsta dienesta sistēmā pieejama informācija par ES un valsts maksājumu saņēmējiem.

Informācija tiek publiskota saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu, Kopienas regulām Nr. 1306/2013 un Nr. 908/2014), kā arī “Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam” un “Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam” apstiprinātajiem projektiem.

Informācija publiskota šeit, pieejamā saitē: