Finansējuma apjoms

Pandēmijas tūlītējais krīzes atbalsts tiek galvenokārt finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī dažādiem aizņēmumu avotiem. Savukārt Atveseļošanas fonds fokusējas uz ilgtermiņa ekonomikas transformāciju.

Latvija izmantos visu atbalsta grantu daļu 1,97 miljardu eiro apmērā, kas pēc pēdējiem aprēķiniem pieejams Latvijai (infografika).

Atveseļošanas fondā  maksājumi tiks sasaistīti ar konkrētu reformu starpposma un galamērķu sasniegšanu, nevis par veiktajiem ieguldījumiem, kā tas ir ES fondu projektos.

Plānotās investīcijas Atveseļošanas fonda pasākumu īstenošanai.

Gads

I

II

2026

2025

2024

12.01.2024. prognoze

2023

Plāns (XLSX)

2022

Plāns (XLSX)

Plāns (XLSX)