Plānošanas dokumenti

Šajā tīmekļvietnes sadaļā ir iespējams aplūkot Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas. Tie ir nacionāla līmeņa plānošanas dokumenti, kuri iezīmē investīcijas Latvijai piešķirtā Eiropas Sociālā fonda+, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Taisnīga pārkārtošanās fonda finansējuma ietvaros.